zavřít

Podmínky ochrany osobních údajů/Cookies

Tyto podmínky ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky společnosti HolidayCheck AG (dále také „my“, „nám/nás“ nebo „naše“) na www.holidaycheck.com (dále také „Webová stránka“).

Další webové stránky, které jsou také provozovány společností HolidayCheck AG, jsou následující: www.holidaycheck.de, www.holidaycheck.at, www.holidaycheck.ch, www.holidaycheck.com, www.holidaycheck.co.uk, www.holidaycheck.fr, www.holidaycheck.es, www.holidaycheck.it, www.holidaycheck.nl, www.holidaycheck.pl, www.holidaycheck.cz, www.holidaycheck.ru, www.openholidayguide.de, www.urlaubsbilder-online.de, www.hotelbewertungen.de, www.hotelkritiken.com a www.urlaub.com.

Ačkoliv se Holidaycheck AG snaží o sjednocení podmínek ochrany osobních údajů pro všechny výše zmíněné webové stránky, není to vždy možné vzhledem k rozdílným právním úpravám jednotlivých států. Proto vždy zkontrolujte podmínky ochrany osobních údajů jednotlivé stránky předtím, než ji začnete používat.

Dle těchto podmínek ochrany osobních údajů znamenají osobní údaje jakoukoliv informaci o Vás, dle které můžete být identifikováni, včetně, a to bez omezení, adresních údajů jako je jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo, a, pokud jste provedli platbu, platební údaje jako jsou způsoby platby (číslo platné kreditní karty, druh kreditní karty, datum platnosti nebo další platební údaje) budou uchovány a zpracovávány třetími osobami - poskytovateli platebních služeb.

1. Obecné

HolidayCheck AG se sídlem ve Švýcarsku na Bahnweg 8, CH-8598 Bottighofen, Švýcarsko, je správcem osobních údajů, které poskytují uživatelé na webové stránky.

Ochrana Vašich osobních údajů, které poskytujete společnosti HolidayCheck AG a které nejsou jinak veřejně přístupné, je pro společnost HolidayCheck AG velmi důležitá. Jakékoliv osobní údaje, které poskytnete, budou bezpečně uchovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Shromažďujeme a uchováváme jakékoliv osobní údaje, které zadáte na Webové stránce nebo nám poskytnete jiným způsobem, například když se registrujete na Webové stránce a /nebo uvedete jakýkoliv příspěvek v souvislosti s obsahem Webové stránky. To znamená osobní údaje včetně adresních údajů jako je jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo, a, pokud jste provedli platbu, platební údaje, jako jsou způsoby platby (číslo platné kreditní karty, druh kreditní karty, datum platnosti nebo další platební údaje) budou uchovány a zpracovávány třetími osobami, což jsou poskytovatelé platebních služeb.

Není nutné, abyste nám za účelem používání webové stránky a souvisejících služeb poskytovali jakékoliv citlivé osobní údaje (například údaje týkající se vašeho zdravotního stavu, sexuální orientace nebo náboženském přesvědčení).

HolidayCheck AG shromažďuje údaje o vašem užívání Webové stránky. To znamená automatické shromažďování a zpracovávání údajů v logovacích souborech z prohlížeče jakéhokoliv uživatele. Tyto informace zahrnují typ používaného prohlížeče, Vaše IP adresa, datum a čas. Tyto údaje jsou nutné k poskytování služeb a jsou používány pouze ke statistickým účelům. Tyto údaje nepřidružujeme k Vašim ostatním osobním údajům.

Údaje, které od Vás získáme, můžeme využít k následujícím účelům:

HolidayCheck AG bude užívat Vaše osobní údaje k propagování našich služeb a služeb našich partnerských společností a poboček pouze pokud budeme mít Váš předchozí souhlas.

Abychom vám mohli poskytnout služby prostřednictvím Webové stránky a splnit Vaše požadavky, HolidayCheck AG může předávat Vaše osobní údaje určitým třetím osobám, například pokud učiníte objednávku, budou tyto údaje poskytnuty relevantní cestovní kanceláři. Může k tomu dojít, i pokud použijeme třetí stranu, jako poskytovatele služeb spravujícího Webové stránky. Jakékoliv takové třetí osoby jsou rovněž vázány platnými právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů a snažíme se zajistit, že užívají údaje pouze k uvedeným účelům a v souladu s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být také poskytnuty tam, kde je to vyžadováno zákonem, požadavkem veřejné moci nebo na vyžádání soudu, například v souvislosti s trestním řízením. Můžeme také použít Vaše osobní údaje tam, kde je to nutné k stanovení a/nebo výkonu práv a/nebo/ k obraně proti uplatňování právních nárokům a předcházení nebo zabraňovaní zneužití nebo protiprávnímu užívání služeb HolidayCheck AG a našich Webových stránek, včetně jakýchkoliv porušení těchto podmínek ochrany osobních údajů. Můžeme také sdílet Vaše údaje v souvislosti s korporátní transakcí, jako je rozdělení, fúze, splynutí nebo prodej aktiv, a, což není pravděpodobné, i v případě insolvence.

Vezměte prosím na vědomí, že registrací na Webových stránkách a přidáním jakéhokoliv příspěvku souhlasíte, že Vaše uživatelské jméno a přezdívka budou přístupné na Webové stránce a na našich dalších webových stránkách, společně s jakoukoliv cestovní zprávou, fotografií nebo videem, které jste vložili. Doporučujeme vám vytvořit si takové uživatelské jméno, které nebude na první pohled spojeno s Vaším vlastním jménem. Nebudeme sdílet Vaši emailovou adresu, ani Vaše křestní jména či příjmení s dalšími uživateli, ani je nebudeme zpřístupňovat veřejnosti, pokud nás o to výslovně nepožádáte.

Můžeme sdílet některé z Vašich osobních údajů s pobočkami naší společnosti na území Evropského hospodářského prostoru.

2. Jak přezkoumat a aktualizovat vaše osobní údaje a nastavení

Kdykoliv a zdarma můžete požádat o výpis ze záznamu osobních údajů, které o Vás vedeme, a to emailem na emailové adrese community@holidaycheck.cz. Na Vaši žádost opravíme nebo vymažeme jakékoliv údaje, které o vaší osobě uchováváme.

Kdykoliv můžete odvolat jakýkoliv souhlas, který jste poskytli v souvislosti s užíváním Vašich osobních údajů, pokud nás kontaktujete na emailu community@holidaycheck.cz. Můžete taktéž zrušit Vaši žádost k zasílání newsletteru tím, že aktualizujete vaše osobní nastavení v uživatelském prostoru nebo tím, že nás kontaktujete na community@holidaycheck.cz.

Můžete s konečnou platností zrušit váš uživatelský účet na „My Holidaycheck“ přes Váš osobní online účet nebo nás kontaktovat emailem na community@holidaycheck.cz. Pokud zavřete váš účet, můžeme nadále uchovávat určité údaje s Vaším účtem spojené pro analytické účely a vedení záznamů i za účelem předcházení podvodu a vymáhání našich podmínek, zahájení takových soudních řízení, které považujeme za nutné, abychom ochránili integritu Webových stránek nebo našich uživatelů, nebo provedení zákonných právních kroků.Osobní údaje nebudou uchovávány déle, než bude nezbytné k naplnění těchto účelů. Navíc, pokud již určité údaje byly poskytnuty třetím osobám tak, jak bylo popsáno v těchto podmínkách ochrany osobních údajů, uchovávání takových údajů bude probíhat dle podmínek ochrany osobních údajů těchto třetích osob.

K zabezpečení Vašich osobních údajů jsme na našich systémech implementovali bezpečnostní postupy. Například, osobní údaje jsou zpřístupňovány zaměstnancům na principu „pouze v případě potřeby“. Předáváme osobní údaje v kryptovaném formátu pouze za použití SSL Technologie (128 Bit). Přestože jsme implementovali vhodná technická a organizační zabezpečení za účelem zabezpečení osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou či zničením nebo poškozením, nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost Vašich osobních údajů.

3. Cookies

HolidayCheck AG využívá třetí osobu – AdServers k zprostředkování reklamy, která je publikovaná na Webových stránkách. Takové třetí osoby mohou zanechat tzv. Cookies na počítačových/data zpracovávajících jednotkách uživatelů. Cookies jsou soubory, které jsou automaticky ukládány na hard disku počítače/data zpracovávajících jednotkách, aby jednodušeji rozpoznávali uživatele, když uživatel napříště navštíví určitou webovou stránku. Pokud je to požadováno, prohlížeč může být nastaven tak, že odmítne všechny cookies nebo upozorní uživatele, když byl cookie zaslán (záleží na typu prohlížeče, toto může být nastaveno vybráním funkce „Options“ nebo „Preference“). HolidayCheck AG užívá Cookies na Webové stránce pouze za účelem zlepšení služeb online a speciálně na „my HolidayCheck“. Tímto způsobem může uživatel kontrolovat svoje rezervace, hotelové kategorie a cestovní zprávy atd. Příslušné Cookies jsou taktéž schopné pozdravit uživatele jeho uživatelským jménem.