Německo: informace & fakta

Německo: Informace a fakta

Obecné informace

Příprava na cestu

Příprava na cestu

Příprava na cestu

Vstup do země Pro vstup do Německa je potřeba být vlastníkem platného cestovního pasu platného nejméně ještě 4 měsíce po příjezdu ze země. Z České republiky je ale možné cestovat do Německa pouze s platným občanským průkazem. Vízum Obyvatelé České republiky si nemusejí zřizovat pro cestu a pobyt v Německu žádné vízum. Při pobytu delším jak 3 měsíce je ale potřeba o vízum požádat.

Obecné informace

Silniční doprava Už za dob Římské říše se na území Německa začaly objevovat první dlážděné silnice. První státní silnice zde byly budovány až v 18. století. V roce 1921 byla v Berlíně postavena první dálnice na světě. Silniční doprava začala ve 20. století silně konkurovat železniční dopravě v množství přepraveného nákladu. Ve druhé polovině tohoto století začala silniční doprava tu železniční nahrazovat. Železniční doprava V současnosti se nachází v Německu železniční síť dlouhá téměř 35 000 kilometrů na které je denně vypraveno asi 50 000 nákladních i osobních vlaků. 1. ledna 1994 byla sloučena Deutsche Bundesbahn, která ovládala západní část Německa s Deutsche Reichsbahn ovládající východní část Německa do akciové společnosti Deutsche Bahn AG organizující v současnosti většinu německé železniční dopravy. Zbytek této dopravy je rozdělen mezi asi 35 menších železničních regionálních dopravců. Na dálkové trasy jsou v Německu vypravovány vlaky ICE, které se pohybují na tratí o délce asi 2000 kilometrů. Letecká doprava Mezi nejznámější a nejdůležitější letiště v Německu patří Letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Co se týče počtu odbavených osob se toto letiště řadí na třetí místo v Evropě, ale co se týká objemu přepraveného zboží je vůbec největším evropským letištěm. Ročně přepraví frankfurtské letiště 52 miliónů lidí. Letiště v Mnichově nazývající se Letiště Franze Josefa Strausse odbaví 32 miliónů lidí za rok, ale jeho význam stále velmi rychle roste. Německo má celkem 430 letišť a má největší hustotu startovacích a přistávacích drah na celém světě.

Jazyk

Úředním jazykem je zde Němčina, která po celém území země vyskytuje v různých podobách ovlivňována mnoha dialekty a nářečími, podle kterých lze dost dobře určit z kterého kraje mluvčí pochází. Pokud ale turisté umí obecnou spisovnou němčinu, je to pro ně plus, protože té rozumí všichni všude. Němčina má blízko k angličtině, což je důvod, proč velká část obyvatel ovládá i tento jazyk. Návštěvníci Německa se zde téměř všude domluví také právě anglicky.

Měna

Do roku 2002 zde platila německá marka, která byla v tomto roce nahrazena evropskou měnou zvanou Euro. Tato měna je u nás k dostání v každém městě a v každé směnárně.

Nejlepší doba pro cestu

V této zemi panuje vlhké, mírné podnebí, které je charakteristické proměnlivostí teplot a celoročními srážkami. V mírných zimách se teploty pohybují kolem -4 °C, mírná léta dosahují maximálních teplot až 20 °C.

Očkování

Pro vstup do této země nejsou povinná žádná zvláštní očkování. Je ale vhodné nechat se naočkovat například proti borelióze a klíšťové encefalitidě, což jsou nemoci přenášeny klíšťaty především od jara do podzimu. Očkování proti těmto nemocem je hlavně doporučeno lidem, kteří pobývají v přírodě.

Země & lidé

Země & lidé

Tradice a kultura

Historie země Německo bylo osídleno již od starověku, a to na severu germánskými kmeny a na jihu kmeny keltskými. V dobách expanze Římské říše se zde vytvořila provincie Germanie. Ve 2. století začaly na její území pronikat další germánské kmeny, z nichž nejvýznamnější byli Alamanové, kteří od 5. století utvářeli kmenová vévodství jako Sasko, Bavorsko, Alamanie a další. Po rozpadu Římské říše bylo území kolonizováno říší Franckou. V roce 845 se rozpadla i tato říše a území Německa připadlo takzvané Východofranské říši. V 9. a 10. století došlo k pádu centrální moci a k rozdělování země na jednotlivá knížectví. Ta se později začaly spojovat do jednotného celku s centrem v Sasku. Toto seskupení prožívalo velký úspěch a jeho území se začalo rychle rozšiřovat. To vše vyvrcholilo korunováním papeže Oty I. německým králem. V 15. a 16. století se zde odehrávaly stále častější náboženské války, které v roce 1519 vyvrcholily ve změnu názvu Německa na Svatou říši římskou národa německého. Tato říše byla zrušena až v roce 1806. V roce 1870 bylo Německo opět sjednoceno v jeden územní celek ovládaný Pruskem. V tomto období zažilo Německo obrovský vzestup ekonomiky, politiky a průmyslu a bylo vyhlášeno Německé císařství. V roce 1933 nastoupil k moci nacismus. Ten vedl k rozsáhlému obsazování území, které v roce 1939 přerostlo ve 2. světovou válku během které Německo obsadilo velkou část Evropy a Asie. V roce 1945 byl tento pokus o obsazení světa definitivně zmařen a území bylo rozděleno na 4 okupační zóny mezi hlavní vítězné státy, a to Ameriku, Anglii, Francii a Rusko. V roce 1949 vznikly dva nezávislé a naprosto odlišné státy. Byly to Spolková republika Německo (NSR) a Německá demokratická republika (NDR). Hranice těchto státu vedly přes Berlín, který byl rozdělen Berlínskou zdí. V roce 1989 byla tato zeď stržena a došlo ke sjednocení Německa. Dnes se Německo dělí na 16 spolkových zemí.  

Zažít & vychutnat

Zažít & vychutnat

Zažít & vychutnat

Kulturní památky Seznam Světového kulturního dědictví UNESCO zahrnuje celkem 30 německých památek. Tyto památky se nacházejí v 15 ze 16 spolkových zemí. V roce 1978 byla na seznam zapsána první německá památka, kterou je katedrála v Cáchách. Poslední přibyly v roce 2008 Moderní berlínské stavby. Muzea Na území Německa je možné najít kolem 6000 muzeí. Tato muzea zahrnují soukromé nebo veřejné sbírky, zámky či zahrady. Jedno z nejvýznamnějších a také největších muzeí v zemi je Německé muzeum v Mnichově. Dalším velmi významným je Germanische Nationalmuseum v Norimberku, kde se nacházejí sbírky kultury a umění zasahující jak do nedávné minulosti tak do dávných dob.

Jídlo

V Německu se nachází spoustu kultur a regionů, ve kterých má kuchyně velké množství podob. Nejznámější z německých pokrmů jsou například vepřové koleno, uzené vepřové maso se zelím nebo kadeřavá kapusta či takzvaný eintopf. Pod tímto názvem se skrývá jídlo vařené, dušené či pečené v jednom hrnci. Do tohoto hrnce se nakrájí všechny ingredience, jako jsou maso, luštěniny či zelenina. Tato jídla mají velmi mnoho kalorií a vysokou energetickou hodnotu, která je zejména v severních částech země potřeba. K typickým ingrediencím německých jídel patří brambory, knedlík či nudle. K snídani je typický chléb nebo jiné pečivo s pomazánkou či sýrem a vařené vejce. Pije se zde čaj nebo káva. V celém Německu jsou velice oblíbené různé druhy sladkého pečiva a koláčů.